Karlovy Vary

 ♦ Abkürzung: KAR
Saison 12/13Saison 11/12