1
 
2

G99 vs.OLL

2
 
3

BWL vs.VIC

5
 
1

DEC vs.HCI

1
 
3

HCB vs.KAC

1
 
3

RBS vs.VSV

1
 
2

AVS vs.BWL

7
 
2

ZNO vs.OLL

5
 
1

VIC vs.G99

0
 
0

G99 vs.BWL

0
 
0

OLL vs.AVS

0
 
0

VSV vs.ZNO

0
 
0

VIC vs.HCB

0
 
0

BWL vs.DEC

0
 
0

HCI vs.AVS

0
 
0

G99 vs.RBS

0
 
0

OLL vs.KAC

Red Angels Innsbruck

 ♦ Abkürzung: ---
Saison 02/03