0
 
3

AVS vs.KAC

4
 
2

ZNO vs.HCB

4
 
1

VSV vs.BWL

2
 
1

VIC vs.MZA

4
 
1

HCI vs.KAC

5
 
6

DEC vs.G99

2
 
3

VIC vs.HCB

2
 
0

RBS vs.AVS

0
 
0

KAC vs.DEC

0
 
0

VSV vs.VIC

0
 
0

MZA vs.VIC

0
 
0

RBS vs.G99

0
 
0

MZA vs.ZNO

0
 
0

KAC vs.BWL

0
 
0

HCI vs.VSV

0
 
0

DEC vs.AVS

Spieler mit:Spielerinnen mit:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Mark Streit

 ♦ Gewicht: 89 kg ♦ Schiesst mit L ♦ Geboren am 1977-12-11


► SpielerprofilNews (97)